Kiedy zmiany są potrzebne?

Zawsze gdy to, co piszę wywołuje emocje i dyskusję, to właśnie to, o co mi chodzi. Nie zależy mi na jednostronnym monologu, ale na relacjach i reakcjach. Chcę abyśmy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, w atmosferze wzajemnego szacunku. Nie musimy się zgadzać, a ja nigdy nie narzucam swojego zdania. Wiedza, którą przekazuję pochodzi ze źródła, czyli […]

CZYTAJ WIĘCEJ